Giancoli Ch. 15 – p. 433-4, Problems #1-13 key

1a) ΔU = 0
1b) 3400 J absorbed
2a) 630,000 J work done by gas
2b) 5,200,000 J
3)
4)
5)
6a) 0 J
6b) -265 kJ
7a) 0 J
7b) 1850 J added to gas
7c) temperature rises
8a) 79 J work done by gas
8b) 79 J heat flows into gas
9) -400 K
10a) 350 J work done
10b) 0 J
10c) 350 J into the gas
11a)
11b) 2730 J work done; 4100 J added to gas
11c) see diagram above
11d) 4100 J
12a) -76 J
12b) 24 J
12c) 52 J
12d) 28 J
12e) 23 J
13a) 35 J
13b) 63 J
13c) -95 J
13d) -120 J
13e) -15 J